Aplikacja wspierająca terapię logopedyczną

Ponad 12 000 użytkowników aplikacji

Polecana w gabinetach
logopedycznych

Innowacyjna na skalę światową

Ponad 12 000
użytkowników aplikacji

Polecana w gabinetach
logopedycznych

Innowacyjna na skalę
światową

O aplikacji

Logominki to aplikacja stworzona do pracy z najmłodszymi pacjentami logopedów. Jest to narzędzie, które pomaga dzieciom w codziennym wykonywaniu ćwiczeń zaleconych przez logopedę.

Animacje

Zadaniem dziecka jest naśladowanie ruchu ust i języka przyjaznej, animowanej postaci. Rodzice mogą kontrolować techniczną poprawność ćwiczeń dzięki dokładnemu opisowi i wskazówkom dołączonym do animacji.

Animacje można odwarzać w dwóch trybach: wolnym - na początek i szybkim - kiedy dziecko opanuje podstawy ćwiczenia.

Fiszki

Dziecko ma za zadanie rozpoznać przedmiot na obrazku, posłuchać lektora i nagrać swój głos. Porównując wypowiadane słowo przez siebie i lektora, dziecko uczy się rozróżniać wymowę prawidłową od błędnej.

Funkcjonalność zapisywania nagrań pozwala śledzić postęp w wymowie i pomóc w docenianiu własnej pracy przez małych pacjentów.